Praktische zaken

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het contactformulier of door telefonisch contact op te nemen.
Vermeld uw naam, contactgegevens, uw hulpvraag en wanneer u bereikbaar bent, dan neem ik contact met u op.
Ik probeer om uw eerste afspraak binnen twee weken mogelijk te maken.

 

Locatie

Hoofdlocatie: Natuurgebied Waardenburg.

Andere locaties zijn eveneens mogelijk:
*Lingebos Gorinchem (kant van manege)
*Bos Neerrijnen (stroomhuis)
*Stadswallen Binnenstad Gorinchem

 

Kosten

Het kennismakingsgesprek van circa 30 minuten is gratis.

Het tarief voor een behandelconsult van circa 45 minuten is 95 Euro.
Een dubbelconsult van circa 90 minuten is eveneens mogelijk met een tarief van 175 Euro.
De behandelingen dienen aan het einde van het consult ter plaatse te worden afgerekend door middel van een betalingsverzoek (QR-code), waarna u direct de factuur ontvangt.

Een gemiddelde behandeling duurt tussen de 5 en 12 sessies, maar kan ook korter of langer zijn.

Ik heb bewust gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars, dat wil zeggen dat ik niet gecontracteerd werk. De regie over de behandeling blijft op deze manier waar deze hoort, te weten bij u en bij mij. Er worden dan ook geen gegevens verstrekt aan de verzekeraar of aan het landelijke DBC-informatie systeem, zoals personalia, behandelplan of diagnose. Hiervoor tekenen we aan het begin van de behandeling een privacyverklaring.

Met een verwijzing van uw huisarts kan uw behandeling mogelijk (deels) achteraf vanuit de basisverzekering worden vergoed, afhankelijk van het soort polis (restitutie of natura) en na aftrek van uw eigen risico. Indien u financiële duidelijkheid wenst, doet u er verstandig aan om voorafgaand aan ons kennismakingsgesprek dit bij uw zorgverzekeraar na te vragen. Wees erop attent dat niet alle diagnoses worden vergoed.

 

Annuleren van een afspraak

Wilt u een afspraak afzeggen, dan doet u dit minimaal 48 uur van te voren. Op deze wijze heb ik ruimte om contact op te nemen met iemand die op de wachtlijst staat.
Bij een niet tijdige afmelding zal ik u tegemoet komen door de helft van kosten in rekening te brengen.

 

Privacy

Ik ben verplicht tot geheimhouding, wat naar alle derden toe geldt. Ook met de verwerking van uw gegevens ga ik zorgvuldig om.
Dit kunt u allemaal nalezen in mijn privacy polis.

 

Klachten

Mochten er vragen of klachten zijn ten aanzien van de behandeling, dan is dit ten allen tijde bespreekbaar.
Mochten wij er onverhoopt niet uit kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot het P3NL.