Behandelaanbod

Onze psychologische gesprekken vinden al wandelend in de buitenlucht plaats, zodat u letterlijk de ruimte ervaart om te kunnen praten.
Het wandelen dient twee doelen, te weten in beweging komen en zonder druk leren praten over hetgeen u denkt, voelt en doet.

 

Methoden

Vanuit cognitief gedragstherapeutisch denkkader vinden onze gesprekken plaats veelal in combinatie met schematherapeutische en lichaamsgerichte elementen, waardoor zowel een klachtgerichte- als persoonsgerichte hulpverlening mogelijk is. Samen gaan we onderzoeken welke aanpak het beste aansluit bij uw hulpvraag en uw omstandigheden.

Kortom, in mijn buiten-spreekkamer worden dezelfde methoden gebruikt als bij een binnen-spreekkamer.

 

Wat houden deze methoden nu concreet in voor u?

U zult handvatten aangereikt krijgen om zicht te krijgen op uw eigen gedachten, gevoelens en handelen om vervolgens alternatieven te leren ontwikkelen die uw functioneren minder zullen belemmeren. Daarnaast kunt u worden geholpen om de oorsprong van gedragspatronen te leren doorgronden en te veranderen. Hierbij wordt de invloed van ervaringen uit uw jeugd op patronen en het dagelijks leven onderzocht. U leert uzelf zodanig te veranderen dat u zich beter gaat voelen, beter voor uzelf kan gaan zorgen en beter voor uzelf kunt gaan opkomen. U leert voelen wat uw behoeften zijn en hoe u hier op een gezondere manier voor op kan komen. Hierdoor verandert niet alleen uw gedrag, maar ook uw gedachten en gevoelens.