Voor wie?

Er is sprake van een probleem wanneer u ervaart te worden belemmerd in uw functioneren. Deze belemmering kan zich bijvoorbeeld uiten in psychische klachten als piekeren, somberheid, angsten of in lichamelijke klachten als vermoeidheid, pijn en spanning.

Merkt u een behoefte om gehoord en gezien te worden, dingen op een rijtje te kunnen zetten of wenst u geheel uzelf te kunnen zijn zonder veroordeeld te worden, dan kan het fijn zijn om daar met een onafhankelijk persoon over in gesprek te gaan.

In behandeling gaan, betekent dat u uw probleem erkent en er iets aan wilt gaan doen. Durft u deze uitdaging met uzelf aan te gaan, meldt u zich dan aan.

Wanneer u problemen ervaart op het gebied van psychose, verslavingsproblematiek of bent u wegens persoonlijkheidsproblemen aangewezen op intensieve c.q. 24-uurs zorg, dan bent u bij mij niet op het juiste adres. Bij dergelijke problemen adviseer ik u om u te wenden tot een instelling die dat u wel kan bieden.
Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een crisisdienst, indien nodig.